Brugervejledning
´╗┐ Markedsoplysninger
Du finder vinduet med markedsoplysninger i højre side af Traderline, og det er her, du angiver alt, hvad der relaterer sig til dine spil, lige fra hvor stort et beløb du vil satse, til hvordan markedet vises.
Definer indsats – Du kan enten placere spil med foruddefinerede indsatser eller angive din indsats manuelt ved at klikke på ikonet med tre prikker. Du kan også ændre din spiltilstand fra indsats (det beløb, der spilles for) til hæftelse (det beløb, du er villig til at betale) og vice versa. Nedtællingsur/Stopur – Nedtællingsuret angiver den resterende tid, til begivenheden går i gang. Herefter tager stopuret over og viser, hvor lang tid der er spillet. Profit/tab på åbne trades – Denne saldo viser størrelsen af profitten/tabet på den enkelte trade. Så snart du lukker en trade ved at trykke på knappen Trade, går saldoen tilbage til nul. Profit/tab på markedet i alt – Denne saldo viser profitten/tabet på samtlige spil/trades, du har foretaget på det pågældende marked i den aktuelle session. Alle profitter/tab lægges sammen, så du får et samlet udtryk for overskud/underskud på markedet. Stigeindstillinger – Denne mulighed vises kun, når stigegrænsefladen er aktiv.
Stigeindstillingerne giver dig adgang til at vælge, hvilke af markedets valg der vises på de respektive stiger. Du kan have op til fem åbne stiger ad gangen. Du vælger stige ved at højreklikke på det relevante valg og vælge den stige, valget skal vises på.