Brugervejledning
´╗┐ Markedsdiagram
Diagrammerne giver dig det store overblik over markedet, så det bliver lettere at analysere specifikke variabler og markedets udvikling over tid. Traderline tilbyder adskillige typer diagrammer til markedsanalyse: Pris/volumen, Glidende gennemsnit, Bollinger Bands, MACD, Candlestick, Betfair-diagram, Variationsdiagram og Markedsdiagram. Du vælger selv, hvor lange intervaller – fra ét til fem minutter – der skal være mellem de respektive dataangivelser i diagrammerne. Diagrammerne kan forstørres og formindskes ved at trække i vindueskanterne, så du kan se oplysningerne i lige præcis den detaljeringsgrad, du ønsker.
Pris/volumen
Diagrammet "Pris/volumen" viser den komplette oddshistorik, fra det øjeblik diagrammet blev åbnet, og den respektive tradede volumen for de enkelte odds. Variablen i venstre side er det tradede odds, og variablen i højre side er volumen. Den viste linje illustrerer, hvordan oddsets har udviklet sig. Søjlerne viser den samlede tradede volumen for de respektive odds.
Glidende gennemsnit
Diagrammet "Glidende gennemsnit" viser det gennemsnitlige odds for de sidste 20 sekunder i relation til det reelle odds. Den røde linje illustrerer det gennemsnitlige odds, mens den blå linje viser det reelle odds. Diagramtypen benyttes til at forudse tendenser i oddsets udvikling ud fra adfærdsmønstre. Hvis linjerne krydser hinanden, kan det være et tegn på, at en tendens har vendt sig. Når prisen (blå linje) er under gennemsnittet (rød linje), er oddset på vej ned, og når prisen er over gennemsnittet er oddset på vej op.
Bollinger Bands
Diagrammet "Bollinger Bands" angiver det interval, priserne generelt befinder sig indenfor. Intervallets øvre grænse udgøres af den grønne linje, mens den nedre grænse illustreres af den lyserøde linje. Den grønne linje kaldes loftet, og den lyserøde linje kaldes gulvet. Prisen holder sig som regel mellem de to linjer. En analyse ud fra Bollinger-linjerne går kort sagt ud på, at når prisen/oddset (blå linje) nærmer sig loftet, begynder den som regel at falde, og når den nærmer sig gulvet, begynder den som regel at stige.
MACD
Diagrammet "MACD" giver dig mulighed for at identificere glidende gennemsnit, der peger i retning af nye opad- eller nedadgående tendenser for oddsværdien. Diagrammet indeholder to linjer, der hver især illustrerer et glidende gennemsnit; et hurtigt glidende gennemsnit (rød linje) og et langsomt glidende gennemsnit (blå linje). Når de to glidende gennemsnit bevæger sig væk fra hinanden, indikerer det, at en opad- eller nedadgående tendens for oddsværdien fortsætter. Hvis de to linjer krydser hinanden, betyder det alt andet lige, at udviklingen i oddset er vendt.
Candlestick
Diagrammet "Candlestick" samler en lang række oplysninger på en enkel og praktisk måde, og det er derfor et af de oftest anvendte diagrammer til grafisk analyse af markeder. De enkelte stearinlys i diagrammet tildeles hver sin farve; grøn, hvis lukkeprisen (oddsværdien) er højere end åbningsprisen, og rød, hvis det er omvendt – stearinlysets størrelse varierer mellem minimumprisen og maksimumprisen. Derudover viser diagrammet åbnings- og lukkepriserne for bestemte perioder.
Betfair-diagram
Betfair-diagrammet er et udvidet Pris/volumen-diagram, der viser den komplette tidslinje, fra det øjeblik markedet blev oprettet på Betfair.
Variationsdiagram
Variationsdiagrammet viser variationen i det samlede matchede beløb på de enkelte valg på markedet. Det giver mulighed for en hurtig analyse af den minimale, maksimale og aktuelle pris for de enkelte valg til enhver tid.
Markedsdiagram
Markedsdiagrammet viser oddsudviklingen for alle valg på markedet, fra det øjeblik du åbner diagrammet. Diagrammet giver dig det globale perspektiv på oddsudviklingen på hele markedet.