Brugervejledning
´╗┐ Multi-bet Interface
Multibetgrænsefladen (1) giver dig mulighed for at placere flere spil samtidig via tilstandene Dutching og Bookmaking. Dutching og Bookmaking reducerer i vid udstrækning såvel risiko som uvished ved placering af spil, fordi de giver dig adgang til at dække flere mulige udfald af en kamp på en måde, så de alle giver profit. I Dutching placerer du flere købsspil. I Bookmaking placerer du flere salgsspil. Du vælger mellem Dutching og Bookmaking i menuen øverst til venstre (2). Få flere oplysninger om Dutching- og Bookmaking-strategierne på www.dutching.dk