Brugervejledning
´╗┐ Spil
I dette afsnit beskriver vi dels, hvordan du placerer spil med Traderline, og dels, hvordan du konfigurerer dine spilindstillinger, så de svarer til dine præferencer.
Placering af spil
Når du har fastsat indsatsbeløbene i dine "Markedsoplysninger" (som tidligere beskrevet), kan du placere spil med et enkelt klik. I gittergrænsefladen placerer du et spil ved at klikke på det odds, du vil sælge (1) eller købe (2), hvorefter softwaren placerer spillet med den forudbestemte indsats til det valgte odds.
Hvis det aktuelle marked er live, placeres dit spil ikke med det samme, fordi det tager Betfair syv sekunder at behandle det. Når behandlingen er gennemført, får du besked om, hvorvidt spillet blev placeret eller ej, via en lydeffekt. Du kan også se, om dit spil er matchet eller umatchet i de respektive menuer i højre side. Spil kan placeres med et enkelt klik (på oddset) eller med bekræftelse, før spillet placeres.
Du ændrer dine indstillinger i "Spilindstillinger" (1). Når du placerer et spil, optræder det i første omgang under fanen Umatchede spil (2). Når spillet bliver matchet, flyttes det til fanen "Matchede spil: Købsspil" (3) eller fanen "Matchede spil: Salgsspil" (4). Disse faner viser historikken over spil på det pågældende marked i den aktuelle session. Matchede spil er de eneste, der er placeret permanent, så de ikke kan annulleres.
Spilindstillinger
Hvis du markerer indstillingen "Bekræft placering af spil", kræver softwaren, at du godkender dine spil, inden de placeres. Dvs., at hver gang du klikker på et odds for at placere et spil, dukker der et vindue op, hvor du skal bekræfte, at dit spil er korrekt.
Hvis du inkluderer Betfair-kommission i din profit, vises profitten for de respektive trades, efter Betfairs kommission på 5% er fratrukket. "Bevaring af spil" giver dig tre muligheder: Normal, Behold og Startodds. Hvis du vælger "Normal", annullerer softwaren dit umatchede spil, når begivenheden går i gang. Hvis du vælger "Behold", bliver dit umatchede spil stående i håb om at blive matchet, efter begivenheden er gået i gang. Hvis du vælger "Startodds", matches dit umatchede spil til begivenhedens startodds, uanset om startoddset er lavere end det odds, du har angivet. "Spiltilstand" giver dig mulighed for at vælge, om du vil se spillene efter deres indsats, eller efter, hvor meget du hæfter for. "Tick Offset" er et redskab, der ofte anvendes indenfor trading, fordi det giver mulighed for at angive præcis, hvor meget oddset skal udvikle sig i positiv retning, inden en trade lukkes automatisk, så der opnås en vis profit. Hvis du markerer "Tick Offset", lukkes den aktuelle trade, når oddset har udviklet sig mellem 1 og 9 ticks i positiv retning (1 tick repræsenterer den minimale variation i det pågældende odds). "Tick Offset" giver dig mulighed for at definere den profit, du vil opnå, inden du lukker traden. Redskabet "Stop Loss" giver dig mulighed for at angive en værdi for, hvor meget oddset skal udvikle sig i negativ retning, før du forlader markedet for at begrænse dit tab. Hvis en begivenhed udvikler sig mod forventning, lukker "Stop Loss" automatisk din trade, så du slipper for at tabe så meget, som du ellers ville have gjort, hvis du var blevet på markedet med traden åben. "Stop Loss" er altså et redskab til at begrænse dine tab. Muligheden "Hedge" dukker op, når du vælger enten "Tick Offset" eller "Stop Loss". "Hedge" giver dig mulighed for at fordele profitten/tabet på alle valg i den aktuelle begivenhed, så du sikrer dig, at du tjener/taber det samme beløb, uanset hvordan begivenheden ender. "Højreklikspil" er en funktion, der både i gitter- og stigegrænsefladen giver dig mulighed for at placere spil til det modsatte odds via et klik med højre museknap. Højreklikker du på et salgsodds, placerer du altså en købsspil til det pågældende odds og vice versa. Højreklikspil kan kun benyttes, når funktionen er aktiveret i "Spilindstillinger".
Spil lavere end €2
Betfair kræver, at du som minimum placerer €2 på et spil, men Traderline giver dig mulighed for at placere spil til et hvilket som helst beløb. Traderline "omgår" beløbsgrænsen ved at placere tre forskellige spil, der tilsammen giver samme resultat som det ene spil til under €2. Derfor tager det en anelse længere at få behandlet spil til under €2.
Lukning af trades
Når du åbner en trade, beregner softwaren din profit og dit tab for de forskellige markedsodds med det samme. Hvis du vil lukke en trade, behøver du derfor bare at klikke på knappen Trade i menuen til højre. Du kan også lukke en trade ved at klikke på det beløb, du vil opnå i profit/tab, når du forlader markedet. Traderline placerer derefter et spil til det odds, der resulterer i, at din trade lukkes med den ønskede profit eller det ønskede tab.
I dette eksempel blev traden påbegyndt til et odds på 2,36. Når du vil lukke traden, klikker du bare på den profit (grønne værdier) eller det tab (røde værdier), du vil opnå ved tradens afslutning. Derefter placerer softwaren det spil, der giver dig dit ønskede resultat. Spillet matches ikke med det samme, fordi markedet først skal udvikle sig, så det når det pågældende odds.