Vilkår og betingelser for Traderline 1.1 De følgende vilkår og betingelser udgør en aftale mellem Traderline og dig, herefter benævnt som "medlem" eller "bruger". Applikationen/tjenesten Traderline benævnes som "Traderline". Du skal have en aktiv konto hos Betfair for at kunne benytte Traderlines software. Brug af applikationen 2.1 Adgang til og brug af Traderline er underlagt de gældende vilkår og betingelser for brug ("Vilkår"), der præsenteres i softwarens installationswizard. 2.2 Traderline leverer en service til indehavere af Betfair-konti. Oplysninger på Traderline er ikke rettet mod indbyggere i USA og er ikke tilsigtet offentliggørelse, eller brug for nogen person, i noget land eller område, hvor en sådan applikation eller brug deraf er i strid med gældende lov eller bestemmelser. Du er selv ansvarlig for at sikre, at din adgang til og brug af Traderline ligger inden for lovens rammer på det sted, hvor du befinder dig. 2.3 Du skal være registreret som indehaver af en Betfair-konto for at få adgang til oplysninger og tjenester på Traderline. Indhold 3.1 Selvom vi tager alle forholdsregler for at sikre nøjagtigheden af oplysninger på vores website og Traderline, kan vi ikke garantere nøjagtigheden af alle oplysninger over tid. Vi gør dog vores yderste for at holde såvel website som oplysninger up to date til enhver tid. 3.2 Vi har hverken ansvar for eller kontrol over indholdet på websites, der er linket til Traderline, og accepterer hverken ansvar eller hæftelse for nogen form for tab eller skade, du lider, som følge af brug af disse websites. Vi henviser til vilkår og betingelser for de enkelte websites. 3.3 Alt materiale på Traderlines website, herunder, men ikke begrænset til; tekst, indhold, software, video, lyd, grafik, illustrationer, visuelle repræsentationer, navne, logoer og varemærker er beskyttet af ophavsret, varemærkerettigheder og/eller anden ejendomsret. 3.4 Du må ikke benytte vores varemærker eller -navne til kommercielt brug uden forudgående skriftlig tilladelse. Ansvarsbegrænsning 4.1 Oplysninger på Traderlines website leveres som "beset" og som de "foreligger". Vi garanterer hverken, at Traderline-softwaren er kompatibel med dit computerudstyr, eller at den er i stand til at køre kontinuerligt. 4.2 Du accepterer, at vi af og til kan suspendere adgangen til Traderline for at udføre vedligehold, opgraderinger, natlig backup og lignende. Du accepterer også, at vi til enhver tid kan ændre indhold og tekniske specifikationer for enhver del af Traderline. 4.3 Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab (herunder, men ikke begrænset til; tab af profit, forretninger, omsætning, muligheder, data eller software), hvad enten det er baseret på kontrakt, tort (herunder forsømmelighed) eller andet, der opstår som konsekvens af hovedtabet eller- skaden, og som ikke kunne forudses af hverken dig eller os. 4.4 Traderline påtager sig intet ansvar, hvis ændringer i den juridiske kontekst forårsager lukning af de udbudte tjenester lokalt eller globalt. Ændringer i den juridiske kontekst omfatter, men er ikke begrænset til; forbud og krav om specifikke lokale licenser. 4.5 Traderlines service og forpligtelser ophører ved lukning af tjenesten. Betaling 5.1 Abonnementer – Du accepterer, at du får adgang til ubegrænset brug i det valgte tidsrum. Når abonnementsperioden er udløbet, skal du tegne et nyt abonnement. 5.2 Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med den ydede service, eller du er uenig i den opkrævede betaling, kan du sende en e-mail til support@traderline.com . Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger 6.1. Vi tager privatlivets fred særdeles alvorligt. Se vores Persondatapolitik . 6.2 Vi har udarbejdet denne persondatapolitik for at understrege vores forpligtelse til beskyttelse af personlige oplysninger. Vi er den eneste ejer af de oplysninger, der indsamles af Traderline. 6.3. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for oplysninger, der indsamles af Traderlines website. Returpolitik 7.1 Vi returnerer betalingen for abonnementer, hvis den leverede software viser sig at være behæftet med funktionsfejl, der gør den ubrugelig til det tilsigtede formål. Kontaktoplysninger 8.1 Kommentarer til vores tjenester og spørgsmål om vores persondatapolitik bedes rettet til: support@traderline.com

Alternativ tvistbilæggelse

I tilfælde af en forbrugertvist, kan forbrugeren anvende et forbrugerafvisningsorgan:

CNIACC - Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa - Campus de Campolide

CIMAAL - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve

Edifício Ninho de Empresas - Estrada da Penha
8005-131 Faro

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra

Av. Fernão Magalhães, n.º 240, 1º
3000-172 Coimbra

Centro de arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Rua dos Douradores, 116, 2º
1100-207 Lisboa

Contratos celebrados na Região Autónoma da Madeira

Rua da Figueira Preta, n.º 10, 3.º andar
9050-014 Funchal

Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto

Rua Damião de Góis, 31 - Loja 6
4050-225 Porto

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave

Rua Capitão Alfredo Guimarães, n.º 1
4800-019 Guimarães

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo)

BRAGA: Rua D Afonso Henriques, nº 1 (Ed Junta de Freguesia da Sé)
4700 - 030 Braga
VIANA DO CASTELO: Av Rocha Paris, nº 103 (Edifício Vila Rosa)
4900 - 394 Viana do Castelo

I tilfælde af online forbrugerretstvist kan forbrugeren anvende et online tvistbilæggelsessystem (RLL), online-tvistbilæggelsesplatformen (ODR), som har beføjelse til at løse tvister vedrørende de heraf følgende kontraktlige forpligtelser i forbindelse med salgskontrakter eller onlinetjenester.

Her kan du få adgang til den elektroniske platform for alternativ tvistbilæggelse i kontrakter holdt på en afstand.